NAZIV PROJEKTA

Jačanje konkurentosti obrta LEGRADMETAL uvođenjem sustava upravljanja

KRATKI OPIS PROJEKTA

Obrt LEGRADMETAL provodi projekt pod nazivom „Jačanje konkurentosti obrta LEGRADMETAL uvođenjem sustava upravljanja“. Sredstva za projekt odobrena su u sklopu Poziva „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“, kod Poziva: KK.03.2.1.14, koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U sklopu projekta obrt će uvesti sustav upravljanja kvalitetom, sustav upravljanja okolišem te sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Rezultati projekta su izdani certifikati za norme ISO 9001, 14001 i 45001.
Zahvaljujući provedbi projekta obrt će unaprijediti 5 poslovnih procesa te povećati svoju konkurentnost na domaćem i inozemnom tržištu.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

Ukupna vrijednost projekta: 272.362,50 HRK

Prihvatljivi troškovi: 187.890,00 HRK

Iznos sufinanciranja EU: 157.827,60 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

28. prosinca 2018. – 28. prosinca 2019. godine

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Marko Gredičak (email: legradmetal@gmail.com)