NAZIV PROJEKTA

Povećanje konkurentnosti LEGRADMETAL GREDIČAK implementacijom novih IKT rješenja

KRATKI OPIS PROJEKTA

Društvo LEGRADMETAL GREDIČAK d.o.o. provelo je projekt pod nazivom „Povećanje konkurentnosti LEGRADMETAL GREDIČAK implementacijom novih IKT rješenja“. Projekt je obuhvaćao uvođenje informacijsko-komunikacijske tehnologije u poslovni proces. Realizacijom projekta društvo povećava obujam poslovanja, zaposlenost, prihod od prodaje te u konačnici i konkurentnost. Izravnu korist ima menadžment društva, zaposlenici, poslovni partneri i lokalna zajednica. S obzirom da društvo teži poboljšanju svoje konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu kao imperativ ima povećanje obujma poslovanja te modernizaciju poslovanja. Provedbom projekta povećat će se prihod od prodaje, zaposlenost, a u konačnici i konkurentnost.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Realizacijom projekta je planirano povećanje prihoda od prodaje, povećanje zaposlenosti i unaprjeđenje poslovnih procesa društva. U sklopu projekta nabavljana su informacijsko-komunikacijska rješenja (softveri za praćenje poslovanja i programiranje strojeva, računalna i komunikacijska oprema).

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

Ukupna vrijednost projekta: 1.312.427,50 HRK

Prihvatljivi troškovi: 1.041.272,00 HRK HRK

Iznos sufinanciranja EU: 666.414,08 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

15. listopada 2019. – 15. srpnja 2021. godine

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Marko Gredičak (email: legradmetal@gmail.com)

VIŠE INFORMACIJA NA:

Strukturni fondovi

Operativni program konkurentnost i kohezija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost društva LEGRADMETAL GREDIČAK d.o.o.