Status provedbe projekta "Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje proizvodnog pogona za strojnu obradu metala"

Datum: 29.01.2018.

Računalna oprema i softwer za programiranje CNC strojeva

Mjerni uređaji

Rekonstrukcija i dogradnja proizvodnog pogona