NAZIV PROJEKTA

Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje proizvodnog pogona za strojnu obradu metala

KRATKI OPIS PROJEKTA

U sklopu operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ obrt LEGRADMETAL, VL. ZVONKO I MARKO GREDIČAK, OROSLAVJE, MOKRICE 249 postao je korisnik bespovratnih sredstava iz javnog poziva „Kompetentnost i razvoj MSP“ za projekt „Rekonstrukcija, dogradnja i opremanje proizvodnog pogona za strojnu obradu metala“. Projekt čini nekoliko elemenata:
 1. 1. Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg proizvodnog pogona
 1. 2. Opremanje rekonstruirane građevine
 1. 3. Nabava računalne opreme i softwera za programiranje CNC strojeva
 1. 4. Promidžba i vidljivost
 1. 5. Upravljanje projektom i administracija

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

 1. CILJEVI PROJEKTA:
  1. Povećanje fleksibilnosti proizvodnje kroz rekonstrukciju, dogradnju i opremanje postojećeg pogona za strojnu obradu metala
 1. 2. Ujednačavanje kvalitete proizvoda kroz nabavku novih strojeva i mjernih uređaja
 1. 3. Povećanje produktivnosti zaposlenika kroz nabavku nove opreme i optimizaciju proizvodnog procesa

 2. REZULTATI PROJEKTA:

  1. 1. Rekonstruiran i dograđen postojeći pogon za strojnu obradu metala
  1. 2. Instalirana nova oprema i mjerni uređaji
  1. 3. Instalirana računalna oprema i softver za programiranje CNC strojeva
  1. 4. Provedene promidžbeno-informativne aktivnosti
  1. 5. Proveden projekt sukladno sklopljenom Ugovoru s PT1 i PT2

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU

Ukupna vrijednost projekta: 9.673.033,27 kn, Prihvatljivi troškovi: 7.615.023,15 kn, Iznos sufinanciranja EU: 3.441.560,40 kn.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

16.12.2016. – 16.06.2018.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA

Marko Gredičak (email: legradmetal@gmail.com)